BURGLA

BURGLA. One who commits a burglary. (q. v.)